"Flodhäst", lera / gips

tillbaka | nästa skulptur