"Fodhäst pladask", stengods raku

tillbaka | nästa skulptur