"Pingvin med unge", Lövenströmska sjukhuset.

tillbaka | nästa bild